Danske Regioner
Dampfærgevej 22
DK 2100 København Ø

T: 35 29 81 00
F: 35 29 83 00
E: regioner@regioner.dk
W: www.regioner.dk
CVR: 55832218
www.okportal.dk
Overenskomster og aftaler mv. gældende i regioner på
løn-, personale-, og praksisområdet.
Danske Regioner

Nyhedsoversigt

07-08-2017
Ingen mulighed for bestilling af varer
Det er ikke længere muligt at bestille overenskomster mv. i hæfteform.
23-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Overenskomst for underordnede læger

30-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Overenskomst for underordnede læger

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for underordnede læger

28-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om decentral løn

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for honorarlønnede sygehuslæger

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for speciallægekonsulenter

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for overlæger

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Aftale vedrørende lægelige chefer

02-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Omstillingsfonden og Den Regionale Kompetencefond

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende tandlæger pr. 01-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel for underordnede læger pr. 01-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende overlæger pr. 01-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Takster
Psykologi, takster
tilrettet pr. 22-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende socialrådgivere pr. 01-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende sygehusportører pr. 01-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende lægesekretærer pr. 01-10-2018

01-10-2018
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende overtandlæger pr. 01-10-2018

16-10-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Orientering om ændring af pensionsbeskatningsloven

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for vagtcentralpersonale

01-10-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet radiologi

01-10-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-10-2018

27-09-2018
Opdatering - Takster
Diverse, takster

27-09-2018
Opdatering - Takster
Fodterapi, takster

27-09-2018
Opdatering - Takster
Kiropraktik, takster

27-09-2018
Opdatering - Takster
Fysioterapi, takster

27-09-2018
Opdatering - Takster
Tandpleje, takster

27-09-2018
Opdatering - Takster
t55.20.1 - Speciallægehjælp, takstmappe

27-09-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Rammeaftale om åremålsansættelse

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om åremålsansættelse

24-09-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Influenzavaccination 2018

23-08-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2018

10-09-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Fritagelse for akkreditering - PLO

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for journalister og fotografer

01-04-2018
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst Med Teknisk Landsforbund inden for byggeri, miljø og energi

01-04-2018
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst for Professionsbachelorer på det tekniske område

27-08-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Praksisændring om tilskadekomstpension

15-08-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Antal timer for heldagsuddannelse - PLO

06-07-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Nye ydelsesbeskrivelser for varicebehandling - kirurgi

01-06-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn

03-07-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsloft for psykologer fra 1. juli 2018

01-04-2018
Opdatering - Socialområdet
Overenskomst for socialrådgivere

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl.

06-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol for vagtcentralpersonale pr. 1. april 2018

06-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol inden for værkstedsområdet pr. 1. april 2018

07-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Generelt forlig OK-18 mellem RLTN og FOA og org. under OAO-K

07-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Generelt forlig OK-18 mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

06-06-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

10-04-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til administrationsudvalget for 2017

23-03-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af takster på praksisområdet - april 2018

22-03-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Revideret standardaftale for tutorlæger i speciallægepraksis

05-03-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Konfliktvejledning

19-02-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 2018

01-01-2018
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-01-2018

02-02-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Udgivelse af vejledning om det sociale kapitel

16-01-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny overenskomst om almen lægehjælp på ok-portalen

21-12-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Omsætningsgrænser speciallæger 2018

20-12-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling for 2018 til Fonden for almen praksis

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED)

07-12-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Implementering af DDKM for psykologpraksis

29-11-2017
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

17-11-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2018

01-10-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ændring af reguleringsprocent for tandlæger pr 01-10-2017

01-10-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr 01-10-2017

01-10-2017
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-10-2017

21-09-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Influenzabekendtgørelse og afregningsaftale - 2017/2018

20-09-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny registreringsydelses for dermatologi pr. 1 oktober 2017

31-08-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Præcisering af ydelser i øjenmoderniseringen

06-07-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny aftale om fodterapi

01-10-2017
Opdatering - Tjenestemandspension
Tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017 til 31. marts 2018

14-06-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Information om antibiotikaprovokation i speciallægepraksis

01-04-2017
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-04-2017

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster

06-06-2017
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2017

29-05-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Implementering af DDKM for tandlægepraksis

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om ferie for personale ansat i regioner

26-04-2017
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

27-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Implementering af DDKM for kiropraktorpraksis for 2017

21-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling af genanvendelsesmidler på kiropraktorområdet

15-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til administrationsudvalget almen praksis 2017

10-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Vandelsbestemmelse på kiropraktorområdet

08-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Assisteret reproduktion - barn nummer to

02-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Nyt RLTN.dk

01-03-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 2017

28-02-2017
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Rammeaftale om det sociale kapitel

01-06-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om det sociale kapitel

13-02-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Afslutning af patienter uden fremmøde - voksenpsykiatri

03-02-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny aftale om Kiropraktik 2017

27-01-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet dermato-venerologi

01-01-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Omsætningslofter - speciallæger 2017

22-12-2016
Opdatering - Vejledninger/håndbøger
Vejledning - rammeaftale om kontraktansættelse

20-12-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling for 2017 til fondene mv. for almen praksis

08-12-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Tidsplan for regningsindsendelse 2017 - PLO

06-12-2016
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

30-11-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2017

26-10-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Tillæg til overenskomst om almen praksis vandelbestemmelse

01-10-2016
Opdatering - Takster
Takstmappe oktober 2016

30-09-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Influenzabekendtgørelse og afregningsaftale - 2016/2017

27-09-2016
Opdatering - Praksishåndbogen
Praksishåndbogen
rettelser vises med rødt

29-08-2016
Opdatering - Praksisområdet
Vederlagsfri fysioterapi

29-08-2016
Opdatering - Praksisområdet
Ridefysioterapi, overenskomst

29-08-2016
Opdatering - Praksisområdet
Fysioterapi, overenskomst

30-08-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Fratagelse af ydernummer - speciallæge landsretsdom

25-08-2016
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Aftale om gennemsnitsløngaranti

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om gennemsnitsløngaranti

23-08-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Faglig modernisering pædiatri

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Fællesaftale om Ny Løn

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om lønforholdene for visse elever

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område

05-07-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Overenskomst om Psykologhjælp på OK-Portalen

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale for EGU-elever med regional praktikaftale

22-06-2016
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

20-06-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Aftale om udgiftsdæmpende tiltag for almen fysioterapi

20-05-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Opkrævning af genanvendelsesmidler på kiropraktorområdet

19-05-2016
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Aftale om Kompetencefond

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om Kompetencefond

10-05-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ændring af honorar for specialet ørelægehjælp

01-04-2015
Opdatering - Administrativt område
Aftale om lokal løndannelse for chefer

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om supplerende pension

21-04-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Endelig moderniseringsrapport for specialet intern medicin

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om lokal løndannelse for hus/renområdet

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om konvertering af ulempetillæg

01-04-2015
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.

01-04-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2016

18-03-2016
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Den Regionale Kompetencefond pr. 1. april 2016

01-04-2015
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer

03-03-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til administrationsudvalget

01-04-2016
Opdatering - Tjenestemandspension
Tjenestemandspensioner pr. 1. april 2016 til 30. september 2016

01-04-2015
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for husassistenter m.fl.

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

01-04-2015
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for rengøringsassistenter m.fl.

01-02-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ændring af børnevaccinationsprogram

29-01-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Sikringsgruppe 8

26-01-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Gebyr for udeblivelse i almen praksis

01-04-2015
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område

13-01-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Præcisering til OK-Nyt 039-15 - kursus for øjenlæger

12-01-2016
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af det gynækologiske speciale

01-04-2015
Opdatering - Administrativt område
Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

21-12-2015
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningslofter for speciallæger 2016

17-12-2015
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2016

11-12-2015
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling for 2016 til fondene mv. for almen praksis

01-04-2015
Opdatering - OK-Nyt – Løn